DỰ ÁN XÂY LẮP, SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

HOÀN THÀNH CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỦ NẠP ẮC QUY VÀ CÁC GIÀN ẮC QUY CHO CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG. NTECH, FRI-8/4/22 :14:00:pm Ngày 30/3/2022; NTECH đã hoàn thành hạng mục cung cấp, lắp đặt các hệ thống tủ nạp ắc quy và giàn ắc quy cho các trạm biến áp 110kV […]

HOÀN THÀNH CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỦ NẠP ẮC QUY VÀ CÁC GIÀN ẮC QUY CHO CÁC TRẠM BIẾN ÁP 110KV TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG.

NTECH, FRI-8/4/22 :14:00:pm
Ngày 30/3/2022; NTECH đã hoàn thành hạng mục cung cấp, lắp đặt các hệ thống tủ nạp ắc quy và giàn ắc quy cho các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hạng mục thuộc dự án xây lắp: Sửa chữa thiết bị các trạm biến áp 110kV E8.15, E8.1, E8.6, E8.5, E8.13, E8.10, E8.14, E8.16 Hải Dương.
Các trạm biến áp thuộc hạng mục NTECH thực hiện bao gồm:
– TBA 110kV Đồng Niên (E8.1)
– TBA 110kV Chí Linh (E8.5)
– TBA 110kV Lai Khê (E8.6)
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực dịch vụ cung cấp điện cho sinh hoạt, công nghiệp & phát triển kinh tế ttrên địa bàn tỉnh Hải Dương và lân cận.
Chủ đầu tư của dự án : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Gói thầu xây lắp : Sửa chữa thiết bị các trạm 110kV E8.15, E8.1, E8.6, E8.5, E8.13, E8.10, E8.14, E8.16
Hạng mục & thiết bị NTECH cung cấp, lắp đặt trong dự án:
– Thay thế hệ thống ắc quy TBA E8.1 bằng hệ thống ắc quy mới.
– Thay thế hệ thống ắc quy TBA E8.5 bằng hệ thống ắc quy mới.
– Thay thế 02 tủ nạp TBA E8.5 bằng tủ nạp mới.
– Thay thế 01 tủ nạp trạm E8.6 hiện trạng bằng tủ nạp mới.
Trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG, TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC) cùng Các đơn vị liên quan, các đối tác đã phối hợp và tạo điều kiện để NTECH hoàn thành dự án trên.
Dưới đây là một số hình ảnh dự án:
2 tủ sạc ắc quy tại TBA Chí Linh