TỦ CÁCH LY Y TẾ – IPS

Thông tin sản phẩm: Hệ thống tủ IPS-ICU – biến áp cách ly y tế có chức năng giám sát sự cố chạm đất và tìm kiếm sự cố chạm đất được sử dụng cung cấp điện an toàn cho khu vực Zone 2 – Công trình y tế theo QCVN 12:2014/BXD và tiêu chuẩn TCVN7447-7-710, IEC60364-7-710.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI
Điện thoại: 0976.583.898
Email: sales@ntech.com.vn
Website: www.ntech.com.vn YÊU CẦU TƯ VẤN Yêu cầu tư vấn sản phẩm
Vui lòng chọn Accept để lưu Cookie tăng tốc độ tải trang.