MÁY PHÁT Điện CGM - ITALY

MÁY PHÁT Điện CGM - ITALY

Liên hệ
  • Còn hàng
MÔ tả:

Công suất: 10-2500kVA, 50 Hz

Xuất xứ: Italy

Công suất: 10-2500kVA, 50 Hz

Xuất xứ: Italy

 

 

MODEL 400/ 230 V PERKINS
ENGINE
STAMFORD
ALTERNATOR
50HZ
DIMENTIONS ( WxLxH mm) WEIGHT (kg) DOCUMENT
STAND-BY
POWER
PRIME
POWER
OPEN CANOPIED OPEN CANOPIED
KZP-S10 10 kVA 9 kVA 403D(A)11G(1) PIO44E 735x1400x1135 745x1865x1335 345 470  PDF_downlaod
KZP-S15 15 kVA 13 kVA 403D(A)15G(1) PIO44F 745x1865x1335 735x1400x1135 420 550  PDF_downlaod
KZP-S22 22 kVA 20 kVA 404D(A)22G(182) PIO144D 735x1570x1175 745x2000x1400 565 665  PDF_downlaod
KZP-S33 33 kVA 30 kVA 1103A-33G UCI224D 850x1690x1325 860x2270x1640 710 925  PDF_downlaod
KZP-S50 50 kVA 42,5 kVA 1103A33TG1 UCI224E 850x1690x1325 860x2270x1640 755 1015  PDF_downlaod
KZP-S66 66 kVA 60 kVA 1103A33TG2 UCI224F 850x1690x1325 860x2270x1640 845 1045  PDF_downlaod
KZP-S72 72 kVA 65 kVA 1104A44TG1 UCI224G 950x1900x1475 960x2740x1740 1010 1365  PDF_downlaod
KZP-S88 88 kVA 80 kVA 1104A44TG2 UCI274C 950x1900x1475 960x2740x1740 1025 1375  PDF_downlaod
KZP-S110 110 kVA 100 kVA 1104C44TAG2 UCI274E 950x1900x1475 960x2740x1740 1135 1475  PDF_downlaod
KZP-S150 150 kVA 136 kVA 1006TAG UCI274F 1095x2300x1600 1100x3350x1910 1485 1945  PDF_downlaod
KZP-S165 165 kVA 150 kVA 1006TAG2 UCI274G 1095x2300x1600 1100x3350x1910 1535 1995  PDF_downlaod
KZP-S200 200 kVA 180 kVA 1106C-E66TAG4 UCI274H 1095x2300x1600 1100x3350x1910 1620 2090  PDF_downlaod
KZP-S230 230 kVA 208 kVA 1306A(C)E87TAG3 HC444E 1095x2570x1765 1110x3950x2070 2010 2450  PDF_downlaod
KZP-S275 275 kVA 250 kVA 1306A(C)87TAG6 HC444E 1095x2570x1765 1110x3950x2070 2140 2575  PDF_downlaod
KZP-S400 400 kVA 350 kVA 2206A(C)E13TAG2 HC444F 1370x3500x2090 1400x4810x2465 2755 4020  PDF_downlaod
KZP-S450 450 kVA 400 kVA 2206A(C)13TAG3 HC544C 1370x3500x2090 1400x4810x2465 2885 4150  PDF_downlaod
KZP-S500 500 kVA 455 kVA 2506C(A)E15TAG2 HC544C 1370x3500x2090 1400x4810x2465 3710 4975  PDF_downlaod
KZP-S550 550 kVA 65 kVA 1104A44TG1 HC544C 950x1900x1475 960x2740x1740 1010 1365  PDF_downlaod
KZP-S660 660 kVA 600 kVA 2806C(A)E18TAG1A HCI544E 1670x3500x2160 1700x4820x2580 4325 5225  PDF_downlaod
KZP-S700 700 kVA 650 kVA 2806C(A)E18TAG2 HC544F 1670x3500x2155 1700x4820x2600 4535 5610  PDF_downlaod
KZP-S825 825 kVA 750 kVA 400623TAG2A HCI634G 1850x3810x2175 1880x5030x2700 6070 7690  PDF_downlaod
KZP-S900 900 kVA 800 kVA 400623TAG3A HCI634G 1850x3810x2175 1880x5030x2700 6210 7830  PDF_downlaod
KZP-S1125 1125 kVA 1022 kVA 4008TAG2A HCI634J 2200x4590x2620 2400x5600x2600 8870 -10800
PDF_downlaod
KZP-S1385 1385 kVA 1250 kVA 401246TWG2A PI734A 2200x4590x2620 2400x5600x2600 8660 13200  PDF_downlaod
KZP-S1650 1650 kVA 1500 kVA 401246TAG2A PI734C 2200x5000x2350 2490x7435x3345 9710 14250  PDF_downlaod
KZP-S1880 1880 kVA 1710 kVA 401246TAG3A PI734E N/A N/A N/A N/A  PDF_downlaod
KZP-S2028 2028 kVA 1844 kVA 4016TAG1A PI734E N/A N/A N/A N/A  PDF_downlaod
KZP-S2260 2260 kVA 2058 kVA 4016TAG1A PI734G N/A N/A N/A N/A  PDF_downlaod
KZP-S2500 2500 kVA 2250 kVA 401661TRG3 N/A N/A N/A N/A  PDF_downlaod

 

 
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng