Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM

Bộ lưu điện UPS 180kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 180kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 200kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 200kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 200kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 200kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 200kva Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 200kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 250kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 250kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 250kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 250kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 250kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 250kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 300kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 300kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 300kVA Tescom DS|POWER E SERIES 3/3

Công xuất: 300kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 300kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 300kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 350kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 350kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3 400kVA

Công xuất: 400kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng