Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom DS|POWER E SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER E SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER E SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng