Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM

Bộ Lưu Điện Tescom Cyclone 6-15KVA

Công xuất: 6-15kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện Tescom 10-20kVA DS|POWER SH SERIES

Công suất:10-20kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện Tescom 5-80KVA DS|POWER 110 SERIES

Công xuất: 5-80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện UPS 10-120KVA DS|POWER DS3L

Công suất: 10-120kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS300T SERIES 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện Tescom 100-250kva DSPOWER 110 SERIES

Công suất:100-250kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện UPS 125kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 125kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng