Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS TESCOM

Bộ Lưu Điện Tescom 100-800KVA DS|POWER E SERIES

Công suất:100-800kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Tescom 100-300kva (300 SERIES )

Công suất:100-300kVA

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Tescom 100-250kva DSPOWER 110 SERIES

Công suất:100-250kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Tescom 100-600KVA DS|POWER HIGH SERIES

Công suất:100-600kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Tescom 5-80KVA DS|POWER 110 SERIES

Công xuất: 5-80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Tescom 200-500KVA DS|POWER DS300

Công suất:200-500kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện UPS 10-120KVA DS|POWER DS3L

Công suất: 100-120kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Tescom 10-20kVA DS|POWER SH SERIES

Công suất:10-20kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Tescom 10-20KVA NEOLINE SERIES

Công xuất: 10-20kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS 100kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 100kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng