Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS SANTAK

Bộ lưu điện UPS Santak True Online C10K

Công suất: 10kVA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE C10KS (LCD)

Công suất: 10kVA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE 3C10KS (LCD)

Công suất: 10kVA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS Santak True Online C6K

Công suất: 6kVA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS Santak True Online C6KR

Công suất: 6kVA

Xuất xứ: China

 

Bộ lưu điện UPS Santak True Online C3KE

Công suất: 3kVA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE C3K (LCD)

Công suất: 3kVA

Xuất xứ: China

 

Bộ lưu điện UPS Santak True Online C2KE

Công suất: 2kVA

Xuất xứ: China

Bộ Lưu Điện UPS Santak Blazer PRO 1000

Công suất: 1000VA 

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS SANTAK TRUE ONLINE C1K (LCD)

Công suất: 1000VA

Xuất xứ: China

Bộ lưu điện UPS SANTAK OFFLINE TG500

Công suất: 500VA / 300W

Xuất xứ: China

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng