Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS PROTECH

Bộ lưu điện (UPS) Protech 600VA

Công xuất: 600VA/360W

Xuất xư: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện (UPS) Protech 800VA

Công xuất: 800VA/480W

Xuất xư: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện (UPS) Protech 1KVA

Công xuất: 1KVA/0.8KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS Protech 2kva

Công xuất: 2kVA

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3KVA

Công xuất: 3KVA/2.7KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện ups protech 6kva

Công xuất: 6kVA

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bộ lưu điện (UPS) Protech 2000va

Công xuất: 2000VA/1200W

Xuất xư: Trung Quốc

3.450.000₫

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3000VA

Công xuất: 3000VA/1800W

Xuất xư: Trung Quốc

5.100.000₫

Bộ lưu điện ups protech 20kva

Công xuất: 20kVA

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng