Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS PROTECH

Bộ lưu điện ups protech 20kva

Công xuất: 20kVA / 16KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups protech 10kVA

Công xuất: 10kVA / 8kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện UPS Protech 2kVA

Công xuất: 2kVA / 1.6kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 800VA

Công xuất: 800VA/480W

Xuất xư: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 600VA

Công xuất: 600VA/360W

Xuất xư: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 1KVA

Công xuất: 1KVA/0.8KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3KVA

Công xuất: 3KVA / 2.7KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups protech 6kva

Công xuất: 6kVA/4.8kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3000VA

Công xuất: 3000VA/1800W

Xuất xư: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups protech 5kva

Công xuất: 5kVA / 4kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện UPS 40kva Protech 3/3

Công xuất: 40kVA

Xuất xứ: PROTECH / Trung Quốc 

Bộ Lưu Điện UPS PROTECH PRO2000 2000VA

Công suất: 2000VA

Xuất xứ: China

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng