Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MÁY TÍNH

Bộ lưu điện (UPS) Protech 600VA

Công xuất: 600VA/360W

Xuất xư: Trung Quốc

Bộ lưu điện UPS Protech 2Kva Online

Công suất: 2kVA

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups protech 6kva

Công xuất: 6kVA/4.8kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups protech 20kva

Công xuất: 20kVA / 16KW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện UPS Protech 2kVA

Công xuất: 2kVA / 1.6kW

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện ups Makelsan SE 2kVA

Công suất: 2kVA/1800W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Bộ Lưu Điện Makelsan ARMY 800VA

Công xuất: 800VA/480W

Xuât xứ: Makelsan / Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện ups ARMY 1000VA

Công xuất: 1000VA/600W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện ups ARMY 2000VA

Công xuất: 2000VA / 1200W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SE

Công suất: 3kVA / 2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Bộ lưu điện (UPS) Protech 800VA

Công xuất: 800VA/480W

Xuất xư: Trung Quốc

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3000VA

Công xuất: 3000VA/1800W

Xuất xư: Trung Quốc

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng