Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN

Bộ Lưu Điện UPS 10KVA 1/1 SE RT

Công xuất: 10KVA/9kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

60.990.000₫

Bộ Lưu Điện ups 6kVA POWERPACK SE

Công xuất: 6kVA / 5.4kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

44.990.000₫

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SE

Công suất: 3kVA / 2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

20.990.000₫

Bộ Lưu Điện UPS LION X 1000VA

Công xuất: 1000VA/600W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

2.690.000₫

Bộ lưu điện ups Makelsan SE 2kVA

Công suất: 2kVA/1800W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ Lưu Điện UPS 3kVA POWERPACK SE RT

Công xuất: 3kVA/2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

21.990.000₫

Bộ Lưu Điện Makelsan 20KVA POWERPACK SE 3/1 SERIES

Công xuất: 20KVA/18KW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Makelsan 10-250 kVA CHALLENGER SERIES

Công xuất:10-250Kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Makelsan 120kVA Levelups

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ Lưu Điện Makelsan 10-800 KVA Boxer Series

Công suất:10-800kVA

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

 

Liên hệ

Bộ Lưu Điện UPS LION X 2200VA

Công xuất: 2000VA/1200W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

4.190.000₫

Bộ Lưu Điện 10KVA 1/1 POWERPACK SES RT

Công xuất: 10KVA/9kW

Xuất xứ:  Thổ Nhĩ Kỳ 

58.990.000₫

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng