Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS MAKELSAN

Bộ Lưu Điện UPS LION X 1000VA

Công xuất: 1000VA/600W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

2.690.000₫

Bộ Lưu Điện UPS LION X 2200VA

Công xuất: 2000VA/1200W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

4.190.000₫

Bộ Lưu Điện UPS 1kva POWERPACK SE RT

Công xuất: 1kVA / 0.9kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

9.990.000₫

Bộ lưu điện ups 1kVA POWERPACK SE

Công suất: 1kVA / 0.9kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

8.990.000₫

Bộ lưu điện ups 1kVA POWERPACK SES

Công suất: 1kVA / 0.9kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

6.990.000₫

Bộ Lưu Điện UPS 1kVA POWERPACK SES RT

Công xuất: 1kVA / 0.9kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

7.990.000₫

Bộ Lưu Điện UPS 2kVA POWERPACK SES RT

Công xuất: 2kVA / 1.8kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

16.990.000₫

Bộ lưu điện ups Makelsan SE 2kVA

Công suất: 2kVA/1800W

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

17.990.000₫

Bộ Lưu Điện UPS 2kVA POWERPACK SE RT

Công xuất: 2kVA / 1.8kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

18.990.000₫

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SE

Công suất: 3kVA / 2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

20.990.000₫

Bộ Lưu Điện UPS 3kVA POWERPACK SE RT

Công xuất: 3kVA/2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ

21.990.000₫

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SES

Công suất: 3kVA / 2.7kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

 

 

18.990.000₫

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng