Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS HUYNDAI

Bộ Lưu Điện UPS Offline HYUNDAI HD 1000VA

Công suất: 1000VA/600W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Offline HYUNDAI HD 1200VA

Công suất: 1200VA/720W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 1KR

Công suất: 1KVA/700W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 2KT

Công suất: 2KVA/1600W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 2KR

Công suất: 2KVA/1400W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 3K1

Công suất: 3KVA/2100W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 3KT

Công suất: 3KVA/2400W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 3KR

Công suất: 3KVA/2100W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS 5kVA HYUNDAI HD 5K1

Công suất: 5KVA/3500W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS Online 6kVA HYUNDAI HD 6KT

Công suất: 6KVA/4200W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS 6kVA HYUNDAI HD 6K1

Công suất: 6KVA/4200W

Xuất xứ: China

 

Bộ Lưu Điện UPS 6kVA HYUNDAI HD 6KR

Công suất: 6KVA/4200W

Xuất xứ: China

 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng