Tìm kiếm

SẢN PHẨM
Bộ Lưu Điện UPS BORRI

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9600FXS 400-800kVA 3/3

Công xuất: 400-800kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60-300kVA 3/3

Công xuất: 60-300kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO MAX 200-500kVA 3/3

Công xuất: 200-500kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 10-20kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA 

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10-20kVA 3/1

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 6-10kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI LEONARDO T 6-10kVA 1/1

Công xuất: 6-10kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GALILEO RT 1000-3000VA 1/1

Công xuất: 1000-3000VA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GALILEO T 1000-3000VA 1/1

Công xuất: 1000-3000VA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI GIOTTO 450-2000VA 1/1

Công xuất: 450-2000VA

Xuất xứ: ITALYA 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10-20kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng