Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES

Bộ lưu điện UPS ARES AR230N 3000VA

Công suất: 3000VA/1800W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ lưu điện UPS ARES AR220N 2000VA

Công suất: 2000VA/1200W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ lưu điện UPS ARES AR210NH 1000VA

Công suất: 1000VA/600W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ lưu điện UPS ARES AR2200 2000VA

Công suất: 2000VA/1200W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR803 3000VA

Công suất: 3KVA/2100W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR802 2000VA

Công suất: 2KVA/1400W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR8810 10KVA

Công suất: 10KVA/9KW

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR8806 6000VA

Công suất: 6KVA/5400W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR9010IIRT 10KVA

Công suất: 10KVA/9000W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR906IIRT 6000VA

Công suất: 6KVA/5400W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR903IIRT 3000VA

Công suất: 3KVA/2700W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Bộ Lưu Điện UPS ARES AR901IIRTH 2000VA

Công suất: 2KVA/1800W

Xuất xứ: Đài Loan

 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng