Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS 80KVA

Bộ lưu điện UPS 80kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 80kVA/ 72kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60-300kVA 3/3

Công xuất: 60-300kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 6-10kVA

Xuất xứ: ITALYA

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS300T SERIES 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 80kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ Lưu Điện Tescom 5-80KVA DS|POWER 110 SERIES

Công xuất: 5-80kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện UPS 10-120KVA DS|POWER DS3L

Công suất: 10-120kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups DS|POWER 110 SERIES 5-80kva

Công suất:5-80kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups MTI200 SERIES 10-400kva

Công suất:10-400kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện UPS G7 Châu Âu 10-100kva

Công suất: 10va-100kva
Xuất xứ: Italy

 

Bộ Lưu Điện UPS G7 Châu Âu 60 - 300KVA

Công suất: 60 - 300KVA

Xuất xứ: Italy

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng