Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS 20KVA

Bộ Lưu Điện Tescom 10-20kVA DS|POWER SH SERIES

Công suất:10-20kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện UPS 20KVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 20kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 20KVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 20kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 20KVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 20kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 20kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 20kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 10-20kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA 

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10-20kVA 3/1

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INGENIO COMPACT 10-20kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA 

Bộ Lưu Điện UPS 10-120KVA DS|POWER DS3L

Công suất: 10-120kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups DS|POWER 110 SERIES 5-80kva

Công suất:5-80kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện UPS 20kVA 3/1 Makelsan Powerpack SE

Công xuất: 20kVA/ 18kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 20kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 20kVA/ 18kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng