Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS 160KVA

Bộ lưu điện UPS 160kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 160kVA/ 144kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60-300kVA 3/3

Công xuất: 60-300kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 6-10kVA

Xuất xứ: ITALYA

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện Tescom 100-250kva DSPOWER 110 SERIES

Công suất:100-250kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups MTI200 SERIES 10-400kva

Công suất:10-400kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện UPS G7 Châu Âu 60 - 300KVA

Công suất: 60 - 300KVA

Xuất xứ: Italy

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng