Tìm kiếm

SẢN PHẨM
bộ lưu điện ups 160kva

Bộ lưu điện UPS 160kVA Makelsan Boxer series 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Makelsan Leveup series 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160 - 250kVA Makelsan Challenger Series 3/3

Công xuất: 160 - 250kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS Lever 160KVA ET160 3/3

Công suất: 160KVA

Xuất xứ: Italia - Châu Âu

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER HIGH SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: TESCOM / Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER 110 SERIES 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 160kVA Tescom DS|POWER DS3L 3/3

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS Lever 160kVA

Công xuất: 160kVA

Xuất xứ: LEVER / Italia 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60-300kVA 3/3

Công xuất: 60-300kVA

Xuất xứ: ITALYA

Bộ lưu điện UPS 160kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 160kVA/ 144kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng