Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS 120KVA

Bộ lưu điện UPS 120kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 120kVA/ 108kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9000FXS 60-300kVA 3/3

Công xuất: 60-300kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 6-10kVA

Xuất xứ: ITALYA

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom 300 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 120kVA Tescom DS|POWER DS300 SERIES 3/3

Công xuất: 120kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ Lưu Điện UPS 10-120KVA DS|POWER DS3L

Công suất: 10-120kva

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện Tescom 100-250kva DSPOWER 110 SERIES

Công suất:100-250kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ lưu điện ups MTI200 SERIES 10-400kva

Công suất:10-400kva

Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Lưu Điện UPS G7 Châu Âu 60 - 300KVA

Công suất: 60 - 300KVA

Xuất xứ: Italy

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng