Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS

Bộ lưu điện UPS 160kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 160kVA/ 144kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 120kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 120kVA/ 108kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 100kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 100kVA/ 90kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 80kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 80kVA/ 72kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 60kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 60kVA/ 54kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 40kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 40kVA/ 36kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ lưu điện UPS 30kVA Makelsan LevelUps 3/3

Công xuất: 30kVA/ 27kW

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B9600FXS 400-800kVA 3/3

Công xuất: 400-800kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO MAX 200-500kVA 3/3

Công xuất: 200-500kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI INGENIO PLUS 30-160kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8033FXS 10-20kVA 3/3

Công xuất: 10-20kVA 

Xuất xứ: ITALYA

BỘ LƯU ĐIỆN UPS BORRI B8031FXS 10-20kVA 3/1

Công xuất: 10-20kVA

Xuất xứ: ITALYA

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng