Tìm kiếm

SẢN PHẨM
BỘ LƯU ĐIỆN UPS OFFLINE

Bộ lưu điện ups 1kVA POWERPACK SE

Công suất: 1kVA/0.9kW

Xuất xứ: Makelsan / Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ lưu điện ups 1kVA POWERPACK SES

Công suất: 1kVA/0.9kW

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ lưu điện ups 2kVA POWERPACK SE

Công suất: 2kVA/1.8kW

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ lưu điện ups 2kVA POWERPACK SES

Công suất: 2kVA/1.8kW

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SES

Công suất: 3kVA/2.7kW

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ Lưu Điện UPS Lion 1000VA

Công xuất: 1000VA/600W

Xuất xứ: Makelsan / Thổ Nhĩ Kỳ

1.900.000₫

Bộ Lưu Điện UPS Lion 2000VA

Công xuất: 2000VA/1200W

Xuất xứ: Makelsan / Thổ Nhĩ Kỳ

3.000.000₫

Bộ lưu điện (UPS) Protech 3000VA

Công xuất: 3000VA/1800W

Xuất xư: Trung Quốc

3.750.000₫

Bộ lưu điện ups PRO 2000VA

Công xuất: 2000VA/1200W

Xuất xư: Protech / Trung Quốc

2.500.000₫

Bộ lưu điện (UPS) Protech 800VA

Công xuất: 800VA/480W

Xuất xư: Trung Quốc

850.000₫

Bộ lưu điện ups 3kVA POWERPACK SE

Công suất: 3kVA/2.7kW

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Liên hệ

Bộ Lưu Điện ups ARMY 2000VA

Công xuất: 2000VA / 1200W

Xuất xứ: Makelsan/Thổ Nhĩ Kỳ

3.000.000₫

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng